Technologia

Dbamy o środowisko

Poza walorami estetycznych fontanna jest doskonałym aeratorem (napowietrzaczem), który zaopatruje zbiornik wodny w ogromną ilością tlenu, co spowodowane jest opadaniem uniesionej wcześniej wody. W przypadku podstawowej wersji fontanny jest to 21m3/h. W efekcie w zanieczyszczonym zbiorniku wodnym szybciej przebiega proces infiltracyjny, co już w pierwszych tygodniach działania fontanny można zauważyć poprzez zanik unoszącego się brzydkiego zapachu ze zbiornika.

Zamulenie biologicznie czynnej powierzchni dna pogarsza warunki życiowe żyjących tam organizmów oraz powoduje zmniejszenie bazy żywieniowej ryb ograniczając liczebność i różnorodność bezkręgowych organizmów bytujących przy dnie. Rozkład osadów zwiększa zużycie tlenu, powoduje powstanie związków azotu, siarki, fosforu oraz zaleganie w zagłębieniach dna wody przesyconej siarkowodorem oraz jej zmącenie i zanieczyszczenie w wyniku ruchów osadów dennych.

Dodatkowo, zwiększony dopływ związków użyźniających wodę powoduje intensyfikację fotosyntezy i wzrost ilości fito- i zooplanktonu. Bujnie rozwinięte glony produkują nadmierną ilość tlenu w ciągu dnia, za to w nocy pobierają go wywołując deficyt tlenowy. Sytuacja ta jest zagrożeniem dla życia ryb. Niebezpieczeństwem dla człowieka i zwierząt są zakwity wody spowodowane nadmiernym rozwojem glonów z grupy sinic, których obumieranie związane jest z wydzielaniem toksyn.

Doskonałe natlenienie wody będzie zimą gwarancją zapobiegania śnięcia ryb przy pokryciu się zbiornika lodem. Fontanna pływająca może również pracować przez okres zimowy, ale tylko wtedy, gdy zbiornik wodny posiada odpowiednią głębokość.

Zobacz jak do nas dojechać

Facebook